Akeneo - Omega Code została partnerem Akeneo

Omega Code została oficjalnym parterem Akeneo.

Akeneo PIM jest intuicyjną platformą, która radykalnie upraszcza zarządzanie informacją o produkcie. 
Rozwiązanie do zarządzania informacją o produkcie (PIM) zapewnia jedno miejsce do gromadzenia, zarządzania i wzbogacania informacji o produktach, tworzenia katalogów produktów oraz ich dystrybucji do kanałów sprzedaży i eCommerce. Rozwiązanie PIM przyspiesza i ułatwia tworzenie i dostarczanie atrakcyjnych doświadczeń związanych z produktami.

 

https://www.akeneo.com/partner/omega-code-sp-z-o-o/