Platforma budżetowania, prognozowania, hurtownia danych operacyjnych - Corporate Performance Management (CPM)

Wyzwanie

 

 • Usprawnienie procesów planowania budżetowego i bieżącej kontroli realizacji budżetu
 • Wsparcie planowania sprzedaży i działań marketingowych
 • Planowanie budżetów dla produktów
 • Uwzględnienie w tych procesach danych historycznych oraz perspektyw rynkowych, w oparciu o dane instytucji niezależnych, takich jak IFS

 

 

Rozwiązanie

 

MATRIX Business Intelligence:

 • Opracowanie i wdrożenie autorskiego systemu BI, który integruje dane historyczne i pozwala na planowanie budżetów oraz bieżącą kontrolę ich realizacji
 • Usprawnienie procesów obiegu informacji i raportowania dla całej organizacji
 • Narzędzia wspierające kontrolę kosztów i planowanie marketingowe
 • Narzędzia pomagające w planowaniu zasobów niezbędnych dla realizacji planów sprzedażowych i produkcyjnych, w tym moduł HR do projektowania zatrudnienia

 

Efekty

 

 • Przyśpieszenie procesów planowania budżetowego, zwiększenie poprawności i zmniejszenie ryzyka
 • Usprawnienie procesów controllingowych
 • Umożliwienie szybkiej korekty budżetu i dostosowania do bieżącej sytuacji
 • Ten sam poziom wiedzy w całej organizacji
 • Łatwość w przewidywaniu wyników konkretnych działań marketingowych i związanych z planowaniem sprzedaży