Enea Operator - aktualizacja i wdrożenie PIMCORE X

Omega Code przeprowadziła projekt aktualizacji i wdrożenia platofrmy Pimcore, będącej podstawą platformy www firmy Enea Operator, odpowiadającej za dystrybucję energii w  Polsce ramach tej grupy kapitałowej. Enea Operator jednym z czterech największych dystrybutorów energii w Polsce.

Potrzeby biznesowe

Enea Operator  to spółka zależna  jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Należy ona do grupy kapitałowej Enea  działającej w pełnym łańcuchu wartości rynku energetycznego: wydobycie węgla kamiennego; wytwarzanie energii elektrycznej; dystrybucja energii elektrycznej, handel energią. Enea Operator odpowiada za dystrybucję energii w  Polsce ramach tej grupy kapitałowej. Jest jednym z czterech największych dystrybutorów energii w Polsce.

Serwis Enea Operator stworzony został w oparciu o platformę Pimcore w wersji 3.1, która nie jest już wspierana przez producenta oraz zbudowana jest w oparciu o przestarzałe już frameworki. Klient Enea S.A. jest w pełni świadomy zagrożeń jakie niesie ze sobą wykorzystywanie nieaktualnych i potencjalnie niebezpiecznych rozwiązań i zwrócił się do Nas z projektem migracji serwisu do Pimcore X.

Rozwiązanie OmegaCode

Jako firma OmegaCode z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu platformy Pimcore zaczęliśmy prace od Podstaw. Przeanalizowaliśmy istniejącą wersję serwisu, zbadaliśmy Customer Journey oraz UX by na tej podstawie zaprojektować serwis na nowo i zaimplementować go na najnowszej wersji Pimcore (10.4 w momencie implementacji). Zachowaliśmy przy tym wszystkie funkcjonalności serwisu, również te backendowe. Nowy Layout  ma intuicyjną strukturę, świetną nawigacje oraz spełnia najnowsze trendy graficzne i UX. Dobrze dobrana czcionka oraz paleta kolorów sprawia, że serwis jest bardzo czytelny. Zasypaliśmy w ten sposób istniejący dług technologiczny i wdrożyliśmy wersję systemu wspieraną przez producenta. Działania te zlikwidowały również luki w bezpieczeństwie strony.

Cała operacja uruchomienia nowego serwisu miała znikomy wpływ na klientów Enei Operator, ponieważ istniejąca platforma została podmieniona w środowisku produkcyjnym na nową w zaledwie dwie godziny!
Projekt ten udało nam się wykonać zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w metodyce zwinnej przy zachowaniu wszelkich istniejących integracji z systemami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi zbudowanymi przez lata jego funkcjonowania.