Echo Investment - ESB integration platforms

Nowoczesne przedsiębiorstwa ograniczają ryzyka rozwoju platform poprzez stosowanie narzędzi intgracyjnych ESB.

Wyzwanie

 

 • Coraz więcej specjalistycznych aplikacji
 • Konieczność ręcznego przepisywania danych
 • Niska efektywność pracy
 • Błędy i niespójność danych
 • Dane w różnych niepołączonych systemach
 • Za dużo haseł do pamiętania
 • Skargi, błędy, ponowne wpisywanie danych

 

Rozwiązanie

 

 • Opcja 1: inwestycja w pakiet oprogramowania jednego dostawcy
  • implementacja, licencje, maintenance, customizacja
 • Opcja 2: zbudowanie własnej aplikacji
  • implementacja, utrzymanie, czas na zbudowanie
 • Opcja 3: niech aplikacje się dogadają - INTEGRACJA

 

Efekty

 

 • Kontynuacja pracy w istniejących systemach
 • Automatyzacja i orkiestracja informacji
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Korelacja danych i lepsze zrozumienie
 • Łączy wszystko ze wszystkim:
  • ERP, systemy, legacy, chmurę SaaS, a także usługi i API, systemy bankowe
 • Wspiera skomplikowane scenariusze implementacji – przyspiesza duże projekty
 • Udostępnia istniejące aplikacje, usługi, dane RDMBS i NoSQL
 • Wysoka wydajność, dostępność, skalowalność i stabilność
 • Ponad 160 konektorów do innych systemów, usług, chmury
 • Zunifikowana platforma na własną architekturę, kontenery, chmurę – oszczędza czas i pieniądze przez lepsze użycie zasobów
 • Zaawansowane narzędzia – przyspiesza dewelopment i elastyczność