Contact us

I consent to the processing of my personal data provided in the contact form by Omega Code sp. z o.o. with its registered office at Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, for the purpose of handling the inquiry and for access to correspondence sent via the form. The full contents of the Privacy Policy agreement.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania swoich danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych, o prawie do ich poprawiania oraz możliwości udostępnienia moich danych podmiotom trzecim współpracującym z Omega Code sp. z o.o. stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)