Programista Java

Opis stanowiska:

 • Implementacja komponentów biznesowych w technologii Java EE 
 • Implementacja algorytmów logiki biznesowej w oparciu o specyfikację biznesową 
 • Implementacja testów jednostkowych 
 • Integracja z systemami zewnętrznymi 
 • Wsparcie procesów analizy 
 • Tworzenie i utrzymanie dokumentacji projektowej 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne (lub pokrewne) 
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku: Programista Java (minimum 3  lata)
 • Bardzo dobra znajomość programowania w języku Java EE oraz Java SE
 • Bardzo dobra znajomość serwerów aplikacyjnych: Tomcat, Glassfish, JBoss, WildFly
 • Znajomość WebServices (SOAP/REST)
 • Znajomość Maven
 • Praktyczna znajomość narzędzi systemu kontroli wersji (GIT/SVN)
 • Znajomość baz danych Oracle/PostgreSQL/JDBC
 • Wysokie umiejętności analitycznego myślenia i pracy w zespole
 • Bardzo dobra komunikatywność, kreatywność i otwartość
 • Sumienność i dokładność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej. 

Mile widziane:

 • WebSphere MQ
 • JBossFuse / Apache ServiceMix / Apache Camel
 • Apache Kafka
 • PrimeFaces
 • Apache POI