Detekcja danych

Badanie wydajności systemów jest działaniem, które pozwala zbadać wydajność i poprawność działania systemów informatycznych. Identyfikacja elementów, które opóźniają konkretne procesy i wpływają negatywnie na użyteczność rozwiązań, jest pierwszym krokiem do ich optymalizacji i doskonalenia. Przeprowadzamy konkretne działania audytowe:

  • Stała usługa monitoringu systemów
  • Usługa

Monitorując system (jednostkę, instalację) zapisujemy cały ruch, a więc pojedyncze dane dotyczące konkretnych zdarzeń (wywołań) wewnątrz konkretnego systemu i powiązanych z jego działaniem. Udostępniamy raporty o dowolnej szczegółowości z uzgodnioną częstotliwością (godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne itd.). Możemy powiadamiać klienta w trakcie wykrycia sytuacji awaryjnych o ich wykryciu.

Oprócz zestawu standardowych raportów analitycznych, umożliwiających prezentację danych historycznych, dajemy klientom dodatkowe możliwości:

  • Oprogramowanie monitorujące bieżące działanie systemu i powiadamiające o sytuacjach odchyleń od standardu w czasie rzeczywistym (Flopsar, Zabbix, Nagios, R-Studio, Statistica)
  • Możliwość audytu zdarzeń historycznych i w czasie rzeczywistym
  • Prezentację szczegółów dotyczących poszczególnych zdarzeń zachodzących „wewnątrz” audytowanego oprogramowania i z nim powiązanych
  • Możliwość instalacji ekranu, który prezentuje sposób działania systemu w formie graficznej, w czasie rzeczywistym (tu i teraz).
  • Audyty testowe oprogramowania przygotowywanego do wdrożenia produkcyjnego.

 

Monitoring systemów w środowisku JAVA

Monitorujemy dowolne komponenty Java. Nie ma znaczenia, na jakich serwerach aplikacji są one uruchamiane. Nie musimy pytać o biblioteki używane przez aplikację. Konfiguracja oprogramowania do detekcji jest prosta – polega jedynie na instrumentalizacji CAŁEJ aplikacji. Dla każdego wywołania raportujemy czas odpowiedzi, wykrywamy błędy i gromadzimy je dla przyszłych analiz.

Wywołania korelujemy ze sobą w tzw. ciągi wywołań (Transaction Trace). Raportujemy stan silnika serwera aplikacji – pule wątków, połączeń, kolejki i wszystko to, co dostępne za pomocą interfejsu JMX.

Zbieramy dane z JVM, aby w każdej chwili móc ocenić efektywność działania mechanizmu gospodarowania pamięcią.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz: kf@omegacode.pl

Skontaktuj się z nami

Omega Code Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska 
NIP: 525-250-68-07

Tel: +48 22 256 39 95
biuro@omegacode.pl

Twoje dane będą przetwarzane w zakresie udostępnionym do realizacji Kontaktu.

Zawsze szukamy talentów
Zostaw nam swoje CV