Usługi wsparcia i utrzymania

Optymalizuj koszty utrzymania systemów. Dbaj o wydajność, ciągłość działania i bezpieczeństwo. W ramach standardowych usług asysty technicznej oferujemy:

  • Hosting baz danych
  • Hosting systemów, utrzymanie i udostępnianie aplikacji i rozwiązań IT
  • Monitoring działania, detekcję błędów, badania wydajności i ciągłości działania
  • BackUp danych i systemów
  • Wirtualizację systemów
  • Konserwację
  • Bieżącą obsługę elementów oprogramowania oraz repozytoriów będących elementami składowymi architektury

Skontaktuj się z nami

Omega Code Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska 
NIP: 525-250-68-07

Tel: +48 22 256 39 95
biuro@omegacode.pl

Twoje dane będą przetwarzane w zakresie udostępnionym do realizacji Kontaktu.

Zawsze szukamy talentów
Zostaw nam swoje CV