Teva Pharmaceuticas

Wyzwanie

 • Usprawnienie procesów planowania budżetowego i bieżącej kontroli realizacji budżetu.
 • Wsparcie planowania sprzedaży i działań marketingowych.
 • Planowanie budżetów dla produktów.
 • Uwzględnienie w tych procesach danych historycznych oraz perspektyw rynkowych, w oparciu o dane instytucji niezależnych, takich jak IFS.

Rozwiązanie

MATRIX Business Intelligence.

 • Opracowanie i wdrożenie autorskiego systemu BI, który integruje dane historyczne i pozwala na planowanie budżetów oraz bieżącą kontrolę ich realizacji.
 • Usprawnienie procesów obiegu informacji i raportowania dla całej organizacji.
 • Narzędzia wspierające kontrolę kosztów i planowanie marketingowe.
 • Narzędzia pomagające w planowaniu zasobów niezbędnych dla realizacji planów sprzedażowych i produkcyjnych, w tym moduł HR do projektowania zatrudnienia.

Efekty

 • Przyśpieszenie procesów planowania budżetowego, zwiększenie poprawności i zmniejszenie ryzyka.
 • Usprawnienie procesów controllingowych.
 • Umożliwienie szybkiej korekty budżetu i dostosowania do bieżącej sytuacji.
 • Ten sam poziom wiedzy w całej organizacji.
 • Łatwość w przewidywaniu wyników konkretnych działań marketingowych i związanych z planowaniem sprzedaży.

img01

Skontaktuj się z nami

Omega Code Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska 
NIP: 525-250-68-07

Tel: +48 22 256 39 95
biuro@omegacode.pl

Twoje dane będą przetwarzane w zakresie udostępnionym do realizacji Kontaktu.
Zawsze szukamy talentów
Zostaw nam swoje CV