SecureVisio

SecureVisio to rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem kategorii GRC (Governance, Risk, Compliance). Rozwiązanie zostało opracowane przez polskich ekspertów bezpieczeństwa.


SecureVisio sprawia, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji posiadają aktualne i kompletne informacje na temat bezpieczeństwa i mogą podejmować właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa.

 

SecureVisio jest przeznaczone do budowy nowoczesnych Centrów Zarządzania Bezpieczeństwem (SOCSecurity Operations Center) i posiada:

 • Elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego
 • Narzędzia zarządzania incydentami (Incident Management)
 • Zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji (Business Impact Analysis)  

 

Jakie problemy rozwiązuje SecureVisio?

 • Problemy w zarządzaniu ryzykiem organizacji w całym obszarze IT
 • Nieuzasadnione wydatki na zabezpieczenia techniczne
 • Zakłócenie działania procesów biznesowych na skutek błędów w obsłudze incydentów
 • Ograniczenia i opóźnienia w uruchamianiu nowych usług IT
 • Brak aktualnej i kompletnej dokumentacji opisującej system teleinformatyczny w obszarze technicznym i biznesowym 
 • Brak zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa

Podstawowe funkcje SecureVisio:

 • Prezentacja i analiza informacji dotyczących bezpieczeństwa IT organizacji w skali całego systemu teleinformatycznego (całościowy obraz bezpieczeństwa organizacji);
 • Audyt bezpieczeństwa, modelowanie zagrożeń i symulacja różnych scenariuszy incydentów (np. analiza zagrożeń w razie dodania nowej usługi IT);
 • Ustalenie wrażliwych zbiorów informacji (np. własność intelektualna, dane osobowe, dane finansowe, dane kartowe), jakie są narażone w razie incydentu bezpieczeństwa;
 • Ocena wpływu incydentu bezpieczeństwa IT na krytyczne procesy biznesowe organizacji;
 • Ustalenie konsekwencji prawnych i biznesowych, jakie grożą organizacji w razie naruszenia bezpieczeństwa.

 


Skontaktuj się z nami, aby zamówić SecureVisio:

Omega Code Sp. z o.o. - Elite Partner of SecureVisio

Mariusz Osica - Manager Projektu

Mail: mos@omegacode.pl

Napisz

biuro@omegacode.pl

Tel: +48 22 256 39 95


Skontaktuj się z nami

Omega Code Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska 
NIP: 525-250-68-07

Tel: +48 22 256 39 95
biuro@omegacode.pl

Twoje dane będą przetwarzane w zakresie udostępnionym do realizacji Kontaktu.

Zawsze szukamy talentów
Zostaw nam swoje CV