Architektura IT

W informatyce architektura oprogramowania jest to podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jej budowy i rozwoju.

Opis architektury oprogramowania postrzegany jest jako platforma porozumiewania się wszystkich osób zaangażowanych w proces wytwórczy systemów informatycznych. Praca nad nim służy porozumieniu zespołów projektowych po stronie klienta i wykonawcy.

Architektura – metody modelowania

Stosujemy ogólnie przyjęte języki opisu architektury, które pozwolą w łatwy sposób przekształcać opisy architektoniczne w modele analityczne, a nawet wygenerować kody źródłowe, co jest przedmiotem Model Driven Development.

Unifikacja biznesu i technologii w ciągle rozwijających się przedsiębiorstwach jest dziś koniecznością z uwagi na fakt i możliwość konkretnych oszczędności jakie generuje. Właściwa strategia IT jest w stanie przyjąć rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować zasoby niezbędne do utrzymania i rozwoju systemów informatycznych podnosząc jednocześnie efektywność posiadanych przez przedsiębiorstwo rozwiązań. Najprostszym przykładem jest odpowiedzialna strategia zarządzania posiadanymi licencjami.

Oferujemy naszym klientom audyty technologiczne, audyty licencji, wydajności oraz detekcję działania konkretnych rozwiązań. Proponujemy unifikację posiadanej technologii pod kątem konkretnych potrzeb biznesowych i perspektyw strategicznych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.

Napisz

biuro@omegacode.pl

Tel: +48 22 222 43 90


Skontaktuj się z nami

Omega Code Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska 
NIP: 525-250-68-07

Tel: +48 22 256 39 95
biuro@omegacode.pl

Twoje dane będą przetwarzane w zakresie udostępnionym do realizacji Kontaktu.
Zawsze szukamy talentów
Zostaw nam swoje CV