Redmine - wspiera firmy, które realizują projekty R&D, zarządzają informacjami i dokumentacją projektową, realizują zadania i obsługują zgłoszenia awarii, błędów. Obsługują zespoły HelpDesk i świadczą obsługę projektów SLA.

Omega Code korzysta z dostosowanego do swoich potrzeb narzędzia do zarządzania projektami - Redmine.

Korzyści:

 • Centralne repozytorium danych o realizowanych projektach
 • Usprawnienia w procesie zarządzania na projektach (efektywność)
 • Usprawnienia w procesie komunikacji (w zespole i z klientem)
 • Podniesienie jakości oprogramowania

Modularność, otwartość kodu oraz silne wsparcie społeczności open source powoduje, że narzędzie to może zostać z powodzeniem rozbudowane i dostosowane do potrzeb organizacji o bardzo zróżnicowanych profilach działalności.

Narzędzie wdrożyliśmy także u naszych klientów dla takich obszarów jak: zarządzanie projektami inwestycyjnymi, produkcja, R&D, Creative Content Management, zarządzenie danymi i jakością danych w organizacji, CRM.

System zawiera szereg podstawowych modułów, które można w zależności od potrzeb włączyć na projekcie nadając mu pożądany charakter.

Podstawowe moduły 

 • Zarządzanie projektami i podprojektami                                                                     
 • Zarządzanie zadaniami i przepływem pracy (workflow)
 • Wizualizacje zadań w postaci wykresu Gantt, bądź kalendarza
 • Zarządzanie mapą drogową i etapami projektu
 • Komunikacja w zespole i organizacji: wiki, fora, newsy
 • Zarządzanie dokumentami projektowymi
 • Rejestracja czasu pracy
 • Raportowanie z przebiegu projektu
 • Rozbudowany panel administracyjny
 • System można szybko rozbudować poprzez instalację gotowych rozszerzeń, które pozwalają na:
 • Zarządzanie budżetem i finansami na projekcie                                                       
 • Wystawianie faktur
 • Zarządzanie kontaktem z klientem (CRM)
 • Zarządzanie rejestrem pracowników
 • Obsługę zewnętrznych zgłoszeń klientów (Helpdesk Support)
 • Zaawansowane zarządzanie dokumentami (DMS) z uwzględnieniem ich wersjonowania i pełnotekstowego przeszukiwana zawartości
 • Zarządzanie repozytoriami kodu źródłowego
 • Integrację z usługami, które pozwalają na automatyczne uwierzytelnienie użytkowników (np. Azure, Google)
 • Zapewnienie funkcjonalności z obszaru ERP
 • dodanie wielu innych, specyficznych dla klienta funkcji.

System jest przyjazny i czytelny w użyciu, dostępne są wersje mobilne na telefony. Otwarte API pozwala na integrację z innymi systemami.

Oferujemy:

 1. Analizę potrzeb klienta, R&D rozszerzeń oraz dostosowanie systemu do wymagań organizacji
 2. Usługę wdrożenia systemu w organizacji klienta (on-premise)
 3. Udostępnienie dedykowanej klientowi instancji w modelu SaaS (cloud)
 4. Wsparcie w bieżącym użytkowaniu oraz utrzymanie systemu

Omega Code wytwarza i udostępnia swoje autorskie rozszerzenia, a nasi klienci, którzy zdecydowali się na ich zakup to organizacje z różnych części świata - Europy, Ameryki i Azji.