Echo Investment - automatyzacja przypisania transakcji

Mnóstwo wyciągów i transakcji to przetworzenia?

Z platformą integracji Omega WSO2 to możliwe.

Dzięki bibliotece OmegaBase WSO2 można szybko stworzyć algorytm wyszukiwania i przypisywania klientów na podstawie danych przeczytanych z innych źródeł.

Więcej informacji o platformie integracji: https://omegacode.pl/wso2