© 2011-2023 OmegaCode.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie OmegaCode jak również Partnerzy, z którymi współpracujemy w zakresie przygotowania oferty oraz procesów realizacyjnych i rekrutacyjnych. Zbierane dane wykorzystywane są w szczególności w celach: opracowania oferty, procesów rekrutacyjnych. Informuję Cię również, że masz prawo, w każdym czasie, do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a gdybyś zauważył ich niezgodność ze stanem faktycznym – również zgłoszenia potrzeby ich sprostowania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana. Skutki wycofania zgody regulują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszystkie niezbędne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie RODO.