Kontakt

Omega Code Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska

Oddział w Białymstoku

ul. Św. Rocha 12 lok. 4
15-879 Białystok, Polska

Tel: +48 22 256 39 95
biuro@omegacode.pl

NIP: 525-250-68-07
REGON: 142934959

        

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Omega Code sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa dla potrzeb realizacji zgłoszenia oraz na wgląd do korespondencji wysyłanej za pomocą formularza.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania swoich danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych, o prawie do ich poprawiania oraz możliwości udostępnienia moich danych podmiotom trzecim współpracującym z Omega Code sp. z o.o. stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)