Kontakt z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Omega Code sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa dla potrzeb realizacji zgłoszenia oraz na wgląd do korespondencji wysyłanej za pomocą formularza. Pełna treści zgody Polityki Prywatności.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania swoich danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych, o prawie do ich poprawiania oraz możliwości udostępnienia moich danych podmiotom trzecim współpracującym z Omega Code sp. z o.o. stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)