Hasco Lek - Realizacja i wdrożenie platformy MATRIX

Hasco Lek  - rozpoczęcie współpracy w zakresie dostawy platformy MATRIX wraz z modułami Trade On Line, zarządzającej procesem budżetowania.