Phytopharm - wdrożenie usług WSO2

Omega Code wdraża platformę WSO2, która integruje systemy ERP, planowania produkcji i monitorowania produkcji.

Projekt kończy się szkoleniem zespołu z nalepszych praktyk rozwijania integracji w oparciu o platformę WSO2.