Matrix - Business Intelligence jest zaawansowanym, nowoczesnym rozwiązaniem, wspierającym procesy zarządzania strategicznego i kontroli efektywności biznesowej przedsiębiorstwa.

Matrix - Business Intelligence został dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych.

To scentralizowane, internetowe rozwiązanie do planowania, tworzenia budżetu i prognozowania - integrujące procesy planowania finansowego i operacyjnego. System Matrix - BI zapewnia pełny wgląd w działalność biznesową i obrazuje wpływ tej działalności na efekty finansowe firmy dzięki ścisłej integracji modeli planowania finansowego i operacyjnego. Oprogramowanie umożliwia efektywną implementację w zakresie planowania i budżetowania, udostępniając jednocześnie platformę do przyszłego rozwoju i automatycznej integracji procesów biznesowych.

Wbudowana funkcja tzw. elastycznych wymiarów pozwala na identyfikowanie kluczowych źródeł rentowności i przepływu środków pieniężnych na wszystkich poziomach — w miejscu powstawania kosztów, na poziomie firmy, produktu, marki, klienta i partnera handlowego — oraz sporządzanie raportów na ich temat.

Matrix BI jest przeznaczony do używania i utrzymywania przez pracowników merytorycznych: Zarząd, Analizy, Kontroling, Marketing i Sprzedaż.

System pozwala na bieżąco zarządzać zyskiem przedsiębiorstwa i wykonywać analizy przewidujące przychody przy zmianie konkretnych parametrów kosztowych oraz związanych z modelem dystrybucji i sprzedaży.

Moduły wchodzące w skład systemu Matrix tworzą zintegrowany pakiet rozwiązań dając możliwość analizy i wyciągania wniosków z przeszłości, pozwalają monitorować bieżącą działalność organizacji, ocenić efektywność sprzedaży, a także sprostać wyzwaniom biznesowym.

Podstawowe moduły systemu Matrix:

 • Zasilanie danymi z systemów zewnętrznych (m.in. IFS)

 • Integracja, deduplikacja i standaryzacja danych

 • Administracja

 • Analizy produktowe

 • Analizy sprzedażowe

 • Analizy predykcyjne

 • Analizy wspierające procesy zarządzania zasobami i dystrybucji

 • HR

 • Controlling

 • JPK

 • TRADE - Zarządzanie sprzedażą z podziałem na punkty handlowe i przedstawicieli. Wspiera zarządzanie programami rabatowymi.

Matrix – BI przede wszystkim wspiera procesy zarządzania strategicznego, konsolidacji i kontrolingu finansowego w dynamicznej rzeczywistości zmieniającego się rynku. Pozwala obserwować na bieżąco sytuację związaną np. z polityką cenową konkurencji i błyskawicznie na nią odpowiadać obserwując jednocześnie jak zmiany wpływają na realizację planów budżetowych.

Matrix – BI automatyzuje procesy analityczne i raportowe. Znakomicie ułatwia wdrożenie standardów analityczno-raportowych i zarządzanie jakościowe tymi procesami. Wszyscy pracownicy, którzy raportują otrzymują możliwość wprowadzania danych w uzgodnionych formatach i korzystania z tych samych danych, zgodnie z uprawnieniami. Czas potrzebny na procesy raportowe zimniejsza się nawet o 4/5, a kierownictwo zyskuje dodatkowe możliwości wykonania zaawansowanych analiz przewidując efekty budżetowe konkretnych posunięć związanych z planowaniem produkcji, zatrudnienia, sprzedaży czy marketingu. 

 

Matrix – BI jest elastyczną platformą wspierającą procesy planowania, budżetowania i prognozowania opartą o interaktywny dostęp do wszystkich funkcjonalności poprzez przeglądarkę. Użytkownicy mogą skorzystać z dowolnych metod planistycznych takich jak:

 • Kwotowe
 • Planowanie Top-down
 • Planowanie Bottom-Up

Łączenie wyżej wymienionych w ramach jednej aplikacji, zestawu formatek planistycznych, konkretnego planu cząstkowego lub też nawet pojedynczej formatki.

Wbudowany workflow pozwala na zarządzanie cyklem planistycznym w sposób wielowymiarowy w pełni wspierający zależności macierzowe w organizacji.

Matrix – BI to światowej klasy aplikacja do planowania, budżetowania i prognozowania, bez konieczności inwestycji w infrastrukturę (CAPEX), przy jednoczesnej możliwości bardzo szybkiego wykorzystania potencjału aplikacji (szybkość wdrożenia). Oferuje funkcje do dynamicznego prognozowania, planowania predykcyjnego i analizy skomplikowanych scenariuszy oraz interaktywne konsole. Aplikacja zawiera gotowe konektory do: IFS, Kamsoft, Farmaprom i wielu innych.

Matrix – BI (Moduł Kosztów) zmniejsza ryzyko związane z kontrolą dzięki pełnemu zapisowi przebiegu zdarzeń, przepływom pracy, kontrolom oraz weryfikacjom zapewniającym wiarygodność danych.

Architektura oprogramowania jest oparta na sieci WWW, co pozwala w każdym miejscu szybko, łatwo i bezpiecznie wprowadzać, konsolidować oraz pobierać informacje finansowe z całego świata z użyciem standardowej przeglądarki. Dzięki przechowywaniu danych relacyjnych użytkownicy mają dostęp do danych o znaczeniu krytycznym w każdym miejscu i czasie.

Wbudowana funkcja tzw. elastycznych wymiarów pozwala na identyfikowanie kluczowych źródeł rentowności i przepływu środków pieniężnych na wszystkich poziomach — w miejscu powstawania kosztów, na poziomie firmy, produktu, marki, klienta i partnera handlowego — oraz sporządzanie raportów na ich temat.