Tym co nas wyróżnia to tworzenie dedykowanych platform IT, realizujących wyzwania biznesowe naszych Klientów. Tylko umiejętność słuchania, projektowania i implementacji zapewnia nam sukces.

I tylko dlatego posiadamy w portfolio projekty dla firm będących na Nasdaq500, firm z polskiej giełdy. Czujemy się dobrze w branży finansowej, ubezpieczeniowej, farmacji oraz branży produkcyjnej i FMCG. 

W informatyce architektura oprogramowania jest podstawą organizacji systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jej budowy oraz rozwoju.

Opis architektury oprogramowania postrzegany jest jako platforma porozumiewania się wszystkich osób zaangażowanych w proces wytwórczy systemów informatycznych. Praca nad opisem służy porozumieniu zespołów projektowych po stronie klienta i wykonawcy.

Architektura – metody modelowania

Stosujemy ogólnie przyjęte języki opisu architektury, które pozwalają w łatwy sposób przekształcać opisy architektoniczne w modele analityczne, a nawet wygenerować kody źródłowe, co jest przedmiotem Model Driven Development.

Unifikacja biznesu i technologii w ciągle rozwijających się przedsiębiorstwach jest dziś koniecznością, z uwagi na fakt konkretnych oszczędności, jakie generuje. Właściwa strategia IT jest w stanie przyjąć rozwiązania, które pozwalają zoptymalizować zasoby niezbędne do utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, podnosząc jednocześnie efektywność posiadanych przez przedsiębiorstwo rozwiązań. Najprostszym przykładem jest odpowiedzialna strategia zarządzania posiadanymi licencjami.

Oferujemy naszym klientom audyty technologiczne, audyty licencji, wydajności oraz detekcję działania konkretnych rozwiązań. Proponujemy unifikację posiadanej technologii pod kątem konkretnych potrzeb biznesowych i perspektyw strategicznych, związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Jak wspieramy naszych Klientów?

Poprzez wsparcie w obszarach:

 • platform, serwerów, systemów operacyjnych, infrastruktury sieciowej
 • rozwiązań e-commerce, baz danych, serwerów www i portali, Pimcore
 • platform technologicznych, narzędzi naszych partnerów systemów dedykowanych
  • w zakresie
   • rozwoju
   • utrzymania
  • technologii:
   • WWW, Angular, React, Aurelia
   • JEE
   • .NET
   • PHP
  • Integracje : WSO2, Mule, X4
  • e-commerce : Presta, Magento, Pimcore

Dla kogo pracujemy:

 • firm, których obecność na rynku jest uzależniona od funkcjonowania platformy internetowej,
 • właścicieli platform przetwarzających realne bądź wirtualne środki finansowe,
 • przedsiębiorstw, których głównym obszarem działalności jest Internet,
 • firm posiadających platformy teleinformatyczne i których pozycja jest podyktowana w dużej mierze poziomem zaufania odbiorców,
 • firm, które nie dysponują własnym zespołem specjalistów monitorujących system.
 • dla firm, które poszukują alternatywy dla aktualnej metody utrzymania systemu, aktualnego zespołu 

 

Jak wygląda wdrożenie:
- określenie wymagań, inwentaryzacja usług i architektury
- określenie zespołu i wymaganych kompetencji w realizacji projektu
- uruchomienie wsparcia