Praca z Klientami jest efektywna jeśli zaczynamy projekt bazując na gotowych komponentach i narzędziach.

W swojej pracy wykorzystujemy rozwiązania, które czynią naszą ofertę wyjątkową i atrakcyjną. Skracają one czas dostawy i zwiększają zawartość projektu,

Stosujemy rozwiązania:

FastCRM - platfroma CRM, obiegu dokumentów, 

MATRIX - platforma do budżetowania, kontrolingu

SecureVisio - przeznaczone do budowy nowoczesnych Centrów Zarządzania Bezpieczeństwem (SOCSecurity Operations Center)

WSO2 - platforma integracyjna ESB, sprawne łączenie systemów i usług

Pimcore - platforma budowy portali WWW, e-commerce, systemów transakcyjnych DAM, PIM, CMS, WCM