System do zarządzania projektami

Korzyści

•Centralne repozytorium danych o realizowanych projektach

•Usprawnienia w procesie zarządzania na projektach (efektywność)

•Usprawnienia w procesie komunikacji (w zespole i z klientem)

•Podniesienie jakości oprogramowania

 

 

Podstawowe moduły 

•Projekty i podprojekty

•Zadania i workflows

•Gantt i kalendarz

•Mapy drogowe i wersje oprogramowania

•Repozytoria kodu źródłowego

•Rejestracja czasu pracy (*)

•Dokumenty (wersje)

•Wiki, forum, newsy

•Raporty

•Finanse i faktury (podstawy)

•Panel administracyjny