System do zarządzania projektami

Redmine - wspiera firmy, które realizują projekty R&D, zarządzają informacjami i dokumentacją projektową, realizują zadania i obsługują zgłoszenia awarii, błędów. Obsługują zespoły HelpDesk i świadczą obsługę projektów SLA.

Omega Code korzysta z dostosowanego do swoich potrzeb narzędzia do zarządzania projektami - Redmine.

Korzyści

Centralne repozytorium danych o realizowanych projektach

•Usprawnienia w procesie zarządzania na projektach (efektywność)

•Usprawnienia w procesie komunikacji (w zespole i z klientem)

•Podniesienie jakości oprogramowania

 

Modularność, otwartość kodu oraz silne wsparcie społeczności open source powoduje, że narzędzie to może zostać z powodzeniem rozbudowane i dostosowane do potrzeb organizacji o bardzo zróżnicowanych profilach działalności.

Narzędzie wdrożyliśmy także u naszych klientów dla takich obszarów jak: zarządzanie projektami inwestycyjnymi, produkcja, R&D, Creative Content Management, zarządzenie danymi i jakością danych w organizacji, CRM.

System zawiera szereg podstawowych modułów, które można w zależności od potrzeb włączyć na projekcie nadając mu pożądany charakter.

Podstawowe moduły 

•           Zarządzanie projektami i podprojektami                                                                     

•           Zarządzanie zadaniami i przepływem pracy (workflow)

•           Wizualizacje zadań w postaci wykresu Gantt, bądź kalendarza

•           Zarządzanie mapą drogową i etapami projektu

•           Komunikacja w zespole i organizacji: wiki, fora, newsy

•           Zarządzanie dokumentami projektowymi

•           Rejestracja czasu pracy

•           Raportowanie z przebiegu projektu

•           Rozbudowany panel administracyjny

System można szybko rozbudować poprzez instalację gotowych rozszerzeń, które pozwalają na:

•           Zarządzanie budżetem i finansami na projekcie                                                       

•           Wystawienia faktur

•           Zarządzanie kontaktem z klientem (CRM)

•           Zarządzanie rejestrem pracowników

•           Obsługę zewnętrznych zgłoszeń klientów (Helpdesk Support)

•           Zawansowane zarządzanie dokumentami (DMS) z uwzględnieniem ich wersjonowania i pełnotekstowego przeszukiwana zawartości

•           Zarządzaniem repozytoriami kodu źródłowego

•           Integrację z usługami, które pozwalają na automatyczne uwierzytelnienie użytkowników (np. Azure, Google)

•           Zapewnienie funkcjonalności z obszaru ERP

oraz dodanie wielu innych, specyficznych dla klienta funkcji.

System jest przyjazny i czytelny w użyciu, dostępne są wersje mobilne na telefony. Otwarte API pozwala na integrację z innymi systemami.

Oferujemy:

1.         Analizę potrzeb klienta, R&D rozszerzeń oraz dostosowanie systemu do wymagań organizacji

2.         Usługę wdrożenia systemu w organizacji klienta (on-premise)

3.         Udostępnienie dedykowanej klientowi instancji w modelu SaaS (cloud)

4.         Wsparcie w bieżącym użytkowaniu oraz utrzymanie systemu

Omega Code wytwarza i udostępnia swoje autorskie rozszerzenia, a nasi klienci, którzy zdecydowali się na ich zakup to organizacje z różnych części świata - Europy, Ameryki i Azji.