W obszarze audytu IT proponujemy następujące rozwiązania:

W procesach Audytu wspieramy się rozwiazaniami takimi jak Dynatrace czy Securevisio, które automatyzują procesy badania wydajności i poprawności działania systemów, a także pozwalają na uzyskanie Elektronicznej Dokumentacji Infrastruktury IT.

W oparciu o wiedzę i doświadczenie inżynierów działów Analiz, Integracji i Asysty Technicznej realizujemy audyty, których celem jest zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa systemów, obniżanie kosztów utrzymania, dostosowanie do planów związanych z rozwojem.

Raport po Audycie wskazuje słabe i mocne punkty infrastruktury IT klienta oraz przedstawia konkretne propozycje zmian. Usługa ta pozwala na zebranie niezbędnych informacji odnośnie wykorzystywanych technologii, systemów i aplikacji oraz licencji. Audyt stanowi często podstawę decyzji zakupowych i związanych z rozwojem infrastruktury.