Nieodłącznym aspektem procesów wytwarzania oprogramowania jest analiza biznesowa i systemowa dla przygotowywanego
rozwiązania.


W każdym przypadku efekt naszych prac analitycznych stanowi samodzielny i wartościowy produkt, który stanowi solidną
podstawę do dalszych prac wdrożeniowych, bądź pozwala na podjęcie świadomych decyzji biznesowych w oparciu o twarde dane
i rzetelne informacje, co w konsekwencji optymalizuje koszty i pozwala na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.


Pomagamy w przeprowadzeniu zmian w organizacji oraz ewaluacji efektów i skutków biznesowych projektu.
Do potrzeb klienta podchodzimy proaktywnie. Ujawniamy je, werbalizujemy, poddajemy analizie, dokumentujemy, poddajemy walidacji i ocenie klienta przed przekazaniem do implementacji. Pomagamy w zarządzaniu wymaganiami i ustaleniem ich
priorytetów
. Klient na każdym etapie prac i cyklu życia projektu może liczyć na nasze konsultacje i rekomendacje dot. rozwiązania w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami z różnych branż.
Doceniamy i promujemy rolę analityków oraz projektantów w procesach wytwórczych oprogramowania. Jesteśmy elastyczni i odpowiadamy na obecne wyzwania rynku. Nasi analitycy w zależności od charakteru przedsięwzięcia mogą pełnić role hybrydowe, np. analityka / kierownika projektu, analityka / product ownera, analityka / developera, analityka danych.
Dbamy o to, aby przygotowana dokumentacja była dla klienta czytelna i zrozumiała.

W pracy analitycznej i projektowej korzystamy z dedykowanych wysokiej klasy narzędzi (e.g. Visual Paradigm, Enterprise Architect) oraz wizualizujemy zagadnienia przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych notacji (e.g. UML, BPMN), co istotnie zmniejsza objętość dokumentacji i zwiększa
jej przyjazność oraz użyteczność dla klienta.


Materiały udostępniamy w zależności od preferencji klienta poprzez model analityczny (dokumentację) w postaci dedykowanej
strony web albo w sposób klasyczny (tradycyjne dokumenty). W bieżącej komunikacji korzystamy z nowoczesnych rozwiązań
dedykowanych pracy zdalnej
(interaktywny chat) oraz narzędzia do zarządzania projektem, które udostępniamy klientowi w
ramach realizowanego projektu.