Echo Investment - automatyzacja przypisania transakcji

Echo Investment - automatyzacja przypisania transakcji

Omega automatyzuje przypisanie klienta i atrybutów transakcji w IFS

Hasco Lek - Realizacja i wdrożenie platformy MATRIX

Hasco Lek - Realizacja i wdrożenie platformy MATRIX

Hasco Lek - rozpoczęcie współpracy w zakresie dostawy platformy MATRIX wraz z modułami Trade On Line, zarządzającej procesem budżetowania.

Echo Investment - integracja IFS z Azure

Echo Investment - integracja IFS z Azure

Omega integruje IFS z Azure w Echo Investment

Echo Investment - rozszerzenie analizy wyciągów mBank

Echo Investment - rozszerzenie analizy wyciągów mBank

Omega Code wdraża analizę plików MT940 mBank do IFS

Phytopharm - wdrożenie usług WSO2

Phytopharm - wdrożenie usług WSO2

Omega Code integruje systemy ERP, planowania produkcji i monitorowania produkcji w oparciu o platformę WSO2.