Gedeon Richter - Realizacja i wdrożenie platformy MATRIX

Gedeon Richter - Realizacja i wdrożenie platformy MATRIX

Gedeon Richter - rozpoczęcie współpracy w zakresie dostawy platformy MATRIX wraz z modułami Trade On Line, zarządzającej procesem budżetowania.