Platforma zobrazowania ruchu morskiego, dane przestrzenne GIS

Dedykowany system zobrazowania danych przestrzennych związanych z ruchem morskim

  • Generowanie zobrazowania w postaci map
  • Kalklulacja i analiza położenia
  • Symulacja ruchu statków

 

Wyzwanie

 

  • Wykonanie zobrazowania dla ruchu morskiego w skondensowanym ujęciu z uwzględnieniem dróg morskich
  • Optyalizacjia i wysoka wydajność przy zdefiniowanych ograniczeniach sprzętowych
  • Realizacja projektu na rynek międzynarodowy - główny odbiorca United Kingdom

Rozwiązanie

 

Dedykowany system w JEE wykorzystujący dedykowane biblioteki.

  • Projekt i implementacja. Systemy symulacji, prezentacji.